Εποπτικά εργαστήρια

 

Τα εποπτικά εργαστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν κάποια εξοικείωση με την ψυχαναλυτική σκέψη και επιθυμούν να εμβαθύνουν σε αυτήν με περισσότερο πρακτικό- κλινικό τρόπο. Τα εργαστήρια προϋποθέτουν επίσης κάποια κλινική επαφή και εμπειρία.

Συντονιστές των εργαστηρίων είναι έμπειρα μέλη της Β.Ψ.Ε. Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν κλινικό υλικό και ακολουθεί εποπτική συζήτηση στην ομάδα.