2012-2013: Εισαγωγικό σεμινάριο

 

2012-2013: Εισαγωγικό σεμινάριο στην ψυχαναλυτική σκέψη και πράξη

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας - ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές με ψυχιατρική εμπειρία και κοινωνικούς λειτουργούς. Έχει στόχο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην ψυχαναλυτική θεωρία και εφαρμογή, ώστε να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα κλινική τους δουλειά με την ψυχαναλυτική οπτική. Το σεμινάριο δεν αποσκοπεί, φυσικά, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αλλά να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις βασικές αρχές της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής.

Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου είναι η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου και η δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτήν. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες και με τη χρήση τους στην κατανόηση της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας και της θεραπευτικής σχέσης. Θα έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα που συναντούν στην καθημερινή κλινική τους δουλειά. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε δέκα συναντήσεις στη διάρκεια ενός έτους. Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει δίωρη θεωρητική συζήτηση και δίωρη κλινική εποπτεία. Οι θεωρητικές συζητήσεις θα αναφέρονται συνοπτικά σε έννοιες-σταθμούς στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης (π.χ. μοντέλα της ψυχικής ζωής, οιδιπόδειο σύμπλεγμα, όνειρα, σχέσεις με το αντικείμενο), σε ζητήματα τεχνικής της ψυχοθεραπείας (π.χ. ψυχοπαθολογία, αξιολόγηση, διατύπωση του αιτήματος, θέματα πλαισίου) και σε ζητήματα της θεραπευτικής σχέσης (π.χ. μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, ασυνείδητη επικοινωνία, αντιστάσεις, θεραπευτική συμμαχία, παρεμβάσεις). Η εποπτεία θα βασίζεται σε κλινικό υλικό των συμμετεχόντων κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτές. 
Το σεμινάριο θα διεξάγεται ανά δεκαπενθήμερο ημέρα Σάββατο, πρωινές ώρες, στα γραφεία της Β.Ψ.Ε., Βαλαωρίτου και Βηλαρά 7. Οι συναντήσεις θα γίνονται σε ολιγομελείς ομάδες. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει επιλογή, θα ληφθεί υπόψη η κλινική και η ψυχοθεραπευτική εμπειρία των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι μέρος της βιβλιογραφίας θα είναι στην ελληνική γλώσσα και μέρος στην αγγλική γλώσσα.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200€. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής δύο δόσεων: η πρώτη δόση (100€) στην εγγραφή και η δεύτερη (100€) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ν. Δούδαλη στο τηλέφωνο 2310 241 291 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: clinicalseminar@nhpsych.gr

ΑΙΤΗΣΗ
για το «Εισαγωγικό σεμινάριο στην ψυχαναλυτική σκέψη και πράξη»

Πρόγραμμα

Ημερομηνία

Θέμα θεωρητικής συζήτησης Συντονιστής συζήτησης Συντονιστής εποπτείας
20/10/12 Ιστορική εξέλιξη της ψυχαναλυτικής θεωρίας Θ. Κατριός Ε. Αυδή
17/11/12 Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη Κ. Φελέκη

Κ. Φελέκη

A.Mούτσιανου

24/11/12 M. Klein: Παρανοειδής/ σχιζοειδής και καταθλιπτική θέση Χ. Πήνιου

A.Mούτσιανου

Χ. Πήνιου

15/12/12 Αξιολόγηση και ψυχαναλυτική διατύπωση του προβλήματος Ε.Αυδή

Ε.Αυδή

Μ.Εμμανουηλίδης

19/1/13 Παίζοντας με τις έννοιες του Winnicott Φ.Τριανταφύλλου Φ.Τριανταφύλλου Μ.Εμμανουηλίδης
2/2/13 Η σημασία του πλαισίου στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία Α.Ναθαναήλ

Α.Ναθαναήλ

Χ. Πήνιου

16/2/13 Μεταβίβαση Χ. Πήνιου

Χ. Πήνιου

Π.Φασούλη

2/3/13 Αντιμεταβίβαση Β. Αρβανιτίδου

Β. Αρβανιτίδου

Π.Φασούλη

30/3/13 Αντίσταση και «ρήγματα» στη θεραπευτική συμμαχία A.Mούτσιανου

A.Mούτσιανου

Π.Φασούλη

13/4/13 Φαινόμενα ασυνείδητης επικοινωνίας στο θεραπευτικό ζευγάρι Γ. Εμινίδης

Χ. Πήνιου

Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου

18/5/13 Παρεμβάσεις του θεραπευτή Κ. Φελέκη

Κ. Φελέκη

Β. Αρβανιτίδου

1/6/13 Ψυχαναλυτική σκέψη σε διαφορετικά θεραπευτικά πλαίσια Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου

Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου

Β. Αρβανιτίδου