ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Η Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διοργανώνει κατά καιρούς διάφορες εκδηλώσεις, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού πάνω στις απόψεις και την οπτική της ψυχανάλυσης. Ημερίδες, διημερίδες, παρουσιάσεις και κινηματογραφικά αφιερώματα οργανώθηκαν σε διάφορους δημόσιους χώρους στα πλαίσια αυτά. Βλέπε Δημόσιες Εκδηλώσεις

Τακτική διοργάνωση της Εταιρείας μια φορά τον μήνα στα γραφεία της είναι τα «Σάββατα». Σε αυτές παρουσιάζονται συνήθως πρωτότυπες εργασίες, βιβλιογραφική ενημέρωση ή άλλο υλικό σε ένα πιο περιορισμένο κοινό: στα μέλη της Εταιρείας ή και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στα πλαίσια αυτά έχουν προσκληθεί κατά καιρούς ψυχαναλυτές από το εσωτερικό ή το εξωτερικό για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, αλλά και επιστήμονες από τις ανθρωπιστικές, φυσικές επιστήμες, την φιλοσοφία κ.λ.π

Σε μια λιγότερο τακτική βάση, στα γραφεία της Εταιρείας διοργανώθηκαν επίσης εποπτικά σεμινάρια από το διαδίκτυο, φιλοσοφικές διαλέξεις, ομάδες εργασίας και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια αδρής και αναπόφευκτα μερικής παρουσίασης όλου αυτού του έργου.


ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ


ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΨΕ


-------


-------


-------


Ψυχανάλυση


Εκπαίδευση


Η  Εταιρεία

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue
wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt.

Afternoon at the beach

ΜΕΛΗ                    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                    ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ                     BLOG

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΒΨΕ)     Βαλαωρίτου & Βηλαρά 7     ΤΚ 54625     Θεσσαλονίκη     τηλ: +30 2310280096     fax: +30 2310280096     email:  nhpsych@gmail.com              Copyright © by ΒΨΕ. All Rights Reserved

North-Hellenic Psychoanalytic Society      Valaoritou & Vilara 7       54625        Thessaloniki        tel: +30 2310280096        fax: +30 2310280096         email:  nhpsych@gmail.com              Copyright © by NHPS. All Rights Reserved

Βορειοελλαδική  Ψυχαναλυτική  Εταιρεία
North-Hellenic Psychoanalytic SocietyIndex.html