Γενικά

 

Η Β.Ψ.Ε. θέτει σαν προτεραιότητα την αποτελεσματικότητα της ψυχαναλυτικής πρακτικής και θεραπείας και την επάρκεια επομένως του θεραπευτή, ψυχαναλυτή. Σε αυτά τα πλαίσια, ένας βασικός στόχος της είναι η διάδοση της ψυχαναλυτικής σκέψης και η εξοικείωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με αυτήν. Προς τον σκοπό αυτό οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και παρέχει την δυνατότητα εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα.

1) Πλήρης ψυχαναλυτική εκπαίδευση

2) Εισαγωγικά εργαστήρια στην ψυχανάλυση

3) Εποπτικά εργαστήρια

Παράλληλα οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ευαισθητοποίησή του και την ενημέρωσή του γύρω από την ψυχαναλυτική σκέψη.