Η Εταιρεία

 

Η επιθυμία αλλά και η ανάγκη διάδοσης της ψυχανάλυσης στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας οδήγησε το 1990 στην ίδρυση της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. Αρχικά αυτή αποτελούνταν από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, αφοσιωμένων στον σκοπό αυτό και κατάλληλα εκπαιδευμένων, που ανέλαβαν τόσο την εκπαίδευση νέων μελών όσο και την βασική οργάνωση της Εταιρείας. Την ομάδα αυτή αποτελούσαν οι:

-Αθανάσιος Ζαγορίδης Ψυχολόγος, μέλος της Deutsche Gesellschaft fuer Psychotherapie, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie

-Θεμιστοκλής Κατριός Ψυχίατρος, μέλος της British Association of Psychotherapists

-Φωτεινή-Επιστήμη Τριανταφύλλου Ψυχίατρος, μέλος της British Association of Psychotherapists

Παράλληλα μέλη εκ του μακρόθεν ήταν οι:

-Prof.Dr.med und Dipl.Psych. Peter Diederichs Ψυχαναλυτής, μέλος της D.P.G.

-Dr Werner Hopman Ψυχαναλυτής, μέλος της D.P.G.

-Dr Collin James M.R.C.psych. μέλος της British Psychoanalytic Society και της IPA

Σύντομα η ομάδα αυτή συμπληρώθηκε από την:

-Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου Ψυχίατρο μέλος της British Federation of Psychoanalytic Psychotherapy

H Εταιρεία συνέχισε έτσι για κάποιο διάστημα. Όμως για εκπαιδευτικούς, οργανωτικούς και άλλους συναφείς λόγους κρίθηκε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή στην δομή. Έτσι, μετονομάστηκε σε Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (Β.Ψ.Ε.) με ιδρυτικά μέλη τους:

-Μενέλαο Εμμανουηλίδη Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

-Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

-Άννα Ιωάννου Ψυχολόγο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

-Θεμιστοκλή Κατριό Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

-Αναστασία Μούτσιανου Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

-Φωτεινή-Επιστήμη Τριανταφύλλου Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

-Κασσιανή Φελέκη Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

Αυτοί ανέλαβαν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό έργο της νέας Εταιρείας σαν Διδάσκοντες αναλυτές.

Σήμερα υπάρχουν στην Εταιρεία τακτικά μέλη, πρόσεδρα μέλη και εκπαιδευόμενα μέλη.