Ψυχαναλυτική θεραπεία, ανάλυση

 

Είναι η πρακτική, κλινική εφαρμογή της ψυχανάλυσης. Πρόκειται για ειδικό τρόπο διαλογικής συζήτησης που γίνεται μεταξύ αναλυτή και αναλυόμενου. Η σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης που αναπτύσσεται μεταξύ τους και ο τρόπος της συζήτησης (ελεύθερος συνειρμός, όνειρα, ντιβάνι), δίνουν την ευκαιρία ανάδυσης και έκφρασης ασυνείδητου ψυχικού υλικού και στην συνέχεια επεξεργασίας του, κατανόησής του και δημιουργικής σύνδεσής του με τον υπόλοιπο ψυχισμό του αναλυόμενου. Η διαδικασία αυτή, μέσα σε ένα βάθος χρόνου, επιφέρει δυνητικά όχι μόνο την απάλειψη των όποιων προβλημάτων υπήρχαν στην έναρξη της θεραπείας αλλά παρέχει ταυτόχρονα την σπάνια ευκαιρία για μια δημιουργική επανατοποθέτηση του αναλυόμενου απέναντι στον εαυτό του και τον κόσμο του.

Παρά τους διάφορους μύθους και διαστρεβλώσεις που κυκλοφορούν κατά καιρούς γύρω από την ψυχαναλυτική πρακτική, ο τρόπος αυτός θεραπευτικής επικοινωνίας που εφαρμόζει η ψυχανάλυση, παραμένει αναντικατάστατος και αποτελεσματικός μέχρι σήμερα.