Εισαγωγικά εργαστήρια

 

Εισαγωγικά εργαστήρια στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πράξη

Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας – ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.

Έχουν στόχο να εισαγάγουν τους  συμμετέχοντες στην ψυχαναλυτική θεωρία και εφαρμογή, ώστε να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα κλινική τους δουλειά με την ψυχαναλυτική οπτική.

Τα εργαστήρια αυτά αποτελούνται από δύο κύκλους συναντήσεων (α και β κύκλος) που γίνονται εναλλάξ κάθε χρονιά.

Κεντρικός άξονας του α κύκλου είναι η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου και η δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτήν. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες και με την χρήση τους στην κατανόηση της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας και της θεραπευτικής σχέσης. Θα έχουν ακόμη, την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα που συναντούν στην καθημερινή τους δουλειά. Οι θεωρητικές συζητήσεις θα αναφέρονται συνοπτικά σε έννοιες – σταθμούς στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης  (π.χ. μοντέλα της ψυχικής ζωής, οιδιπόδειο σύμπλεγμα, όνειρα, σχέσεις με το αντικείμενο), σε ζητήματα τεχνικής της ψυχοθεραπείας (π.χ. ψυχοπαθολογία, αξιολόγηση, διατύπωση του αιτήματος, θέματα πλαισίου) και σε ζητήματα θεραπευτικής σχέσης (π.χ. μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, ασυνείδητη επικοινωνία, αντιστάσεις, θεραπευτική συμμαχία, παρεμβάσεις).

Κεντρικός άξονας του β κύκλου είναι οι συνήθεις μορφές ψυχοπαθολογίας και οργάνωσης της προσωπικότητας που συναντώνται στην κλινική δουλειά.

Κάθε συνάντηση και στους δύο κύκλους περιλαμβάνει θεωρητική συζήτηση και κλινική εποπτεία. Η εποπτεία θα βασίζεται σε κλινικό υλικό των συμμετεχόντων κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτές.

Αρχείο εργαστηρίων :

2015 - 2016    Εισαγωγικά εργαστήρια - Θέματα ψυχοπαθολογίας - β κύκλος.

2014 - 2015    Εισαγωγικά εργαστήρια - Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου-α κύκλος.

2013 - 2014    β κύκλος.

2012 - 2013    α κύκλος.

2009 - 2010   β κύκλος.

2008 - 2009   α κύκλος.