Ψυχαναλυτική εκπαίδευση

 

Ψυχαναλυτική εκπαίδευση

Η ψυχαναλυτική εκπαίδευση της Β.Ψ.Ε. απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατρους, ψυχολόγους) και ακολουθεί γενικά την διεθνή πρακτική που στηρίζεται στο υπόδειγμα του Eitingon. Αυτό περιλαμβάνει προσωπική ανάλυση, θεωρητική κατάρτιση και κλινική εποπτεία. Μετά την επιλογή των υποψηφίων ακολουθεί η εκπαίδευση που αποτελείται από:

1) Προσωπική ανάλυση με συχνότητα 3 φορές/ εβδομάδα τουλάχιστον για 4 χρόνια.

2) Παρακολούθηση θεωρητικών ψυχαναλυτικών μαθημάτων σε εβδομαδιαία βάση για 4 χρόνια, κλινικά σεμινάρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της Β.Ψ.Ε.

3) Εποπτευόμενη κλινική εκπαίδευση 2 κλινικών περιπτώσεων, με συχνότητα 3 φορές/ εβδομάδα και εβδομαδιαία εποπτεία για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κάθε μια περίπτωση.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την υποβολή κλινικής εργασίας από τον εκπαιδευόμενο.