2008-2009: Εισαγωγικό σεμινάριο

Το σεμινάριο σχεδιάζεται να επαναληφθεί το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

 

Η Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1990.
Στόχοι της εταιρείας είναι η διάδοση της ψυχαναλυτικής σκέψης καθώς και η υπεύθυνη και συστηματική εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη. Συγκεκριμένα, παρέχει ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια.

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας - ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς. Έχει στόχο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην ψυχαναλυτική θεωρία και εφαρμογή, ώστε να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα κλινική τους δουλειά με την ψυχαναλυτική οπτική. Το σεμινάριο δεν αποσκοπεί, φυσικά, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αλλά να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις βασικές αρχές της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής.

Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου είναι η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου και η δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτήν. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες και με τη χρήση τους στην κατανόηση της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας και της θεραπευτικής σχέσης. Θα έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα που συναντούν στην καθημερινή κλινική τους δουλειά. 
Το σεμινάριο αποτελείται από δεκατρείς συναντήσεις, που περιλαμβάνουν δίωρη θεωρητική συζήτηση και δίωρη κλινική εποπτεία. Οι θεωρητικές συζητήσεις θα αναφέρονται συνοπτικά σε έννοιες-σταθμούς στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης (π.χ. μοντέλα της ψυχικής ζωής, οιδιπόδειο σύμπλεγμα, όνειρα, σχέσεις με το αντικείμενο), σε ζητήματα τεχνικής της ψυχοθεραπείας (π.χ. ψυχοπαθολογία, αξιολόγηση, διατύπωση του αιτήματος, θέματα πλαισίου) και σε ζητήματα της θεραπευτικής σχέσης (π.χ. μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, ασυνείδητη επικοινωνία, αντιστάσεις, θεραπευτική συμμαχία, παρεμβάσεις). Η εποπτεία θα βασίζεται σε κλινικό υλικό των συμμετεχόντων κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτές.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Θα διεξάγεται ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 – 13:00, ανά δεκαπενθήμερο, στα γραφεία της εταιρίας, Αγίας Θεοδώρας 8, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι συναντήσεις θα γίνονται σε ολιγομελείς ομάδες. 
Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά το περιεχόμενο του σεμιναρίου και για αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίαςwww.nhpsych.gr ή να επικοινωνήσετε με την κ. N. Δούδαλη στο τηλέφωνο 2310 241291 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση clinicalseminar@ nhpsych.gr.

ΑΙΤΗΣΗ
για το «Εισαγωγικό σεμινάριο στην ψυχαναλυτική σκέψη και πράξη»

Πρόγραμμα

Ημερομηνία Θέμα θεωρητικής συζήτησης Συντονιστής συζήτησης Συντονιστής εποπτείας
18/10/08 Ιστορική εξέλιξη του έργου τουFreud Θ. Κατριός Θ. Κατριός
08/11/08 Συζητώντας για την “Ντόρα” Φ. Τριανταφύλλου Φ. Τριανταφύλλου
22/11/08 Παρανοειδής/ σχιζοειδής και καταθλιπτική θέση Ν. Δούδαλη Θ. Κατριός
06/12/08 Παίζοντας με τις έννοιες τουWinnicott Φ. Τριανταφύλλου Φ. Τριανταφύλλου
10/01/09 Ψυχοδυναμική ψυχοπαθολογία και ψυχαναλυτική διάγνωση Κ. Φελέκη Φ. Τριανταφύλλου
24/01/09 Ψυχαναλυτική διατύπωση του αιτήματος και αξιολόγηση Ε. Αυδή Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
08/02/09 Μεταβίβαση Χ. Πήνιου Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
21/02/09 Αντιμεταβίβαση Β. Αρβανιτίδου Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
07/03/09 Φαινόμενα ασυνείδητης επικοινωνίας στο θεραπευτικό ζευγάρι Γ. Εμινίδης Ι. Ιεροδιακόνου-Μπένου
21/03/09 Αντιστάσεις, δυσκολίες και «ρήγματα» στη θεραπευτική συμμαχία Π. Φασούλη Μ. Εμμανουηλίδης
04/04/09 Παρεμβάσεις του θεραπευτή Π. Φασούλη Μ. Εμμανουηλίδης
09/05/09 Φάσεις της θεραπείας Σ. Λαζαρίδη Μ. Εμμανουηλίδης
23/05/09 Η σημασία του πλαισίου στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία Α. Ναθαναήλ Μ. Εμμανουηλίδης