2012-2013: Σειρά Εργαστηρίων

 

2012-2013: Σειρά Εργαστηρίων Ομαδικής Εποπτικής Συζήτησης

Τίτλος Σειράς: Από τις έννοιες του D.W. Winnicott στη Θεραπευτική Σχέση
Συντονιστές της σειράς: Μ. Εμμανουηλίδης, Φ. Τριανταφύλλου

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας ήδη ευαισθητοποιημένους/ες στην ψυχαναλυτική σκέψη και πρακτική. Αποτελεί συνέχεια των Εργαστηρίων που έχουν γίνει τα προηγούμενα δύο ακαδημαϊκά έτη (σε ομάδα μέχρι 10 άτομα).

Έναρξη Εργαστηρίων: Νοέμβριος 2012
Συνολικός αριθμός Εργαστηρίων: 10 
Σύνολο ακαδημαϊκών ωρών: 40
Πρωινές ώρες Σαββάτου, ανά 15νθήμερο περίπου.
Κόστος: 250 ευρώ/συμμετέχοντα/ουσα


Στα Εργαστήρια αναμένεται να παρουσιάζουν περιστατικά ή καταστάσεις από τη δουλειά τους οι συμμετέχοντες/ουσες. 
Η επακόλουθη εποπτική συζήτηση θα συνδυάζεται με μελέτη κατάλληλων ψυχαναλυτικών κειμένων.
Πληροφορίες: ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ info@nhpsych.gr (Μ. Εμμανουηλίδης)

Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΑ 2012 - 13, 10.00 - 13.30

1. 3/11/12
2. 24/11/12
3. 15/12/12
4. 12/1/13
5. 26/1/13
6. 23/2/13
7. 9/3/13
8. 6/4/13
9. 20/4/13
10. 25/5/13

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1. Winnicott, D. (2000). Το Παιδί , το Παιχνίδι και η Πραγματικότητα. Αθήνα: Καστανιώτης. 
2. Winnicott, D.W. (1995). Συζητήσεις με τους γονείς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
3. ΤΟ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΟ COUNSELLING, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, FIZZAROTTI- SELVAGGI SANTA, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.